Felnőttképzés – Minden, amit a felnőttképzésről tudni akartál

Felnőttképzés – Minden, amit a felnőttképzésről tudni akartál

Előre is köszönöm, hogy megosztod:
 • 33
  SharesA felnőttképzés fogalma, felnőttképzés definíciója

A felnőttképzés olyan iskolarendszeren kívüli képzési forma, mely során a résztvevők nem állnak a képző intézménnyel hallgatói vagy tanulói jogviszonyban.A felnőttképzés jellemzői

Alap infók a felnőttképzésrőlA felnőttképzés általában önköltséges, azaz a tanulók fizetik a tanfolyam díját, ellentétben az úgynevezett felnőttoktatással, ami államilag támogatott, iskolarendszerben folyó képzést jelent. A felnőttképzés szolgáltatásként, piaci alapon valósul meg.

A felnőttképzés nem közoktatás, és nem is felsőoktatás, tehát nem diplomát adó képzés.

A felnőttképzésre gyakran használjuk a „tanfolyam”, „felnőttképzési tanfolyam”, „iskolarendszeren kívüli képzés” vagy „tanfolyami képzés” szinonimát.

A felnőttképzés résztvevője tankötelezettséget teljesített személy lehet – ez jelenleg 16 év, tehát azt jelenti, hogy 16 éves korod fölött vehetsz részt felnőttképzésben.

A felnőttképzés nem közoktatás, és nem is felsőoktatás, tehát nem diplomát adó képzés.

Felnőttképzésben nem számít diáknak a tanuló, tehát nem jogosult diákigazolványra, sem családi pótlékra vagy árvaellátásra.

A felnőttképzés célja lehet általános, szakmai vagy nyelvi képzés.

A jogviszonyt a képzésen résztvevők és a felnőttképzést szervező intézmény közötti felnőttképzési szerződés határozza meg.

Alapvetően a felnőttképzési törvény szabályozza.

Készítettünk erről egy rövid összefoglaló videót is, érdemes megnézni:A felnőttképzés célja

A felnőttképzés elsődleges célja egy konkrét szakképesítés megszerzése.

felnőttképzés jelentkezésA másodlagos céljai a következők lehetnek: az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása, folyamatos, akár élethosszig tartó szakmai képzése, a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése, vagy a jelenleginél magasabb szakképesítés megszerzésének elősegítése.

A felnőttképzés további funkciója, hogy – foglalkoztatást segítő képzések segítségével – támogassa a munkanélküliek ismételt kilépését a munkaerő-piacra.

A felnőttképzés célja emellett az is lehet, hogy javítsa a munkahelymegtartást kiegészítő képzésekkel, elősegítse a munka eredményességét a már betöltött állásban vagy munkakörben, támogassa a munkahely-keresést.

Ez történhet pályaválasztási ismeretek megismertetésével, álláskeresési ismeretek, készségek megtanításával. Ugyanakkor megvalósulhat egyéb, adott munkakörökhöz szükséges kompetenciák oktatásával is. Ilyenek például az alapvető számítógép-kezelési ismeretek, kommunikációs és problémamegoldó készségek, nyelvtudás.

A felnőttképzéshez (vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz) soroljuk az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást is.A felnőttképzés típusai, felnőttképzés formái

A felnőttképzés kategóriájába a legtöbb csoportosítás szerint a következő típusú képzések tartoznak:

 • OKJ-s képzések (államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzések)
 • OKJ-n kívüli szakmai képzések
 • szakmai továbbképzések
 • nyelvi kurzusok, nyelvtanfolyamok
 • cégek saját külső és belső képzései, vállalati tréningek
 • álláskeresést, elhelyezkedést segítő képzések
 • vállalkozást segítő képzések
 • egyéb OKJ-n kívüli képzések

Államilag elismert képzések: A felnőttképzés meghatározó részét az állam által is elismert munkaerő-piaci képzések (OKJ-s képzések, egyéb szakképzések) teszik ki, melyek közvetlenül segítik a résztvevő esélyeit és növelik az értékét a munkaerő-piacon.

Akkreditált képzések: Tanfolyamok keresgélése közben találkozhatsz az akkreditált képzés kifejezéssel is. Ez röviden egy minőségi megkülönböztetés a normál, nem akkreditált tanfolyamoktól. Az akkreditált képzéseket több állami szervezet ellenőrzi és engedélyezi. Ilyen a Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT), minisztériumok és kamarák.

Az akkreditáció egy képzés független szakemberek általi átvilágítását, szakértését jelenti. A programakkreditáció során a képzési programot, a képzési program megvalósíthatóságát, pedagógiai követelményeknek való megfelelését vizsgálják.

E-learning: A legtöbb csoportosítás az e-learninget, online oktatást vagy távoktatást is a felnőttképzésbe sorolja.A felnőttképzés finanszírozása

A felnőttképzés normál esetben önköltséges, azaz a résztvevőknek kell finanszírozniuk a tanfolyam díját és az esetleges egyéb költségeket.

Van azonban néhány eset, amikor ez változhat.

A felnőttképzési tanfolyamok finanszírozása az alábbi három módon történhet:

 • egyéni finanszírozás, önköltséges tanfolyam, tehát a résztvevő maga fizeti a képzés díját
 • állami támogatással megvalósuló képzés (beleértve a munkaügyi központ által támogatott képzéseket és az EU-pályázatokat is)
 • a tanfolyam finanszírozását a munkáltató vállalja át, a cégek saját dolgozóik tanulását támogatjákFelnőttképzés felnőttoktatás különbség

A felnőttoktatás körébe az iskolarendszerű, államilag finanszírozott vagy államilag támogatott képzések tartoznak.

Az oktatás nappali, esti vagy, levelező munkarend szerint folyik.

A felnőttoktatásban résztvevők tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak a képzést szervező iskolával, míg a felnőttképzésben nincs ilyen jogviszony.

Felnőttoktatásban diákigazolványt is igényelhetsz, családi pótlék, árvaellátás, diákkedvezmény is jár, míg felnőttképzésben ezek egyike sem.

A felnőttoktatást a felsőoktatási törvény és a nemzeti köznevelési törvény szabályozza, és szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, mint a felnőttképzésre.

A felnőttképzési tanfolyamokért a legtöbb esetben fizetni kell, és a tandíjat a képzést szervező iskola határozza meg.

A felnőttképzésnek emellett rengeteg előnye is van, például az, hogy rövidebbek, mint az iskolarendszerű képzések, és az ütemezésük is jobban igazodik a munkaidőhöz.

Az iskolarendszerű képzések – ez a felnőttoktatás – nappali, esti vagy levelező rendszerben indulnak. Az ingyenes képzéseket általában a szakképzési centrumok alá tartozó iskolák indítják, illetve néhány egyházi és alapítványi iskola is szervez ingyenes képzéseket.

A felnőttoktatás kategóriába tartozó képzések szeptemberben, vagy – keresztféléves képzések esetén – februárban indulnak. Ezzel szemben a felnőttképzési, tanfolyami rendszerű (fizetős) képzések ettől eltérő időpontokban is indulhatnak, így nem kell fél vagy egy évet várnod, hogy elkezdj egy tanfolyamot.

Általánosan tehát elmondható:

Fizetős OKJ képzésekből általában sokkal szélesebb a kínálat, és gyakrabban is indulnak új csoportok.A felnőttképzés előnyei – az ingyenes felnőttoktatással szemben

Felnőttképzés előnyeiMiért érdemes a felnőttképzést választani ingyenes iskolarendszerű képzés helyett?

 • rövidebb idő alatt elvégezhetők, mint az iskolarendszerű képzések
 • gyorsabban lehet velük szakképesítést szerezni. Egy iskolarendszerű képzés általában 2-3 évig tart, egy felnőttképzési tanfolyam ennek töredéke.
 • olyan képzések szép számmal előfordulnak, amelyek nem indulnak ingyenes, államilag finanszírozott formában, csak fizetős felnőttképzési tanfolyamként
 • az év során többször is indulnak, nem csak iskolai tanévkezdéskor, szeptemberben
 • jobban alkalmazkodnak a piac igényeihez, kevésbé kötött az oktatás, mint az iskolarendszerű képzések esetén
 • általában hétvégén vagy este is indulnak, ezért munka vagy család mellett is könnyebben elvégezhetőek
 • különböző intenzitású tanfolyamokat is találsz a piacon, így például eldöntheted, hogy kevesebb idő alatt megszerezni a szakmát, és többször jársz be egy héten, vagy inkább hosszabban elhúzod a tanulást, és olyan tanfolyamot keresel, amire csak 1-2 hetente kell bejárni
 • felnőttképzésben nem csak OKJ-s tanfolyamok indulnak, ennél sokkal színesebb a választható képzés kínálat. Ingyenes felnőttoktatásban természetesen csak OKJ képzések indulnakFelnőttképzési szerződés

A felnőttképzésben részt vevő tanulók nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban a képzővel, felnőttképzési szerződést kell kötniük.

Felnőttképző cégek

Ez a szerződés kötelezően tartalmazza:

 • a képzéssel megszerezhető szakképesítést
 • a képzés célját
 • az felnőttképzés során elsajátítható ismereteket
 • a résztvevő teljesítményének ellenőrzésére és értékelésére vonatkozó szabályokat
 • a megengedett hiányzás mértékét
 • a végzettséghez szükséges szakmai követelményeket
 • a vizsga szervezésének módját
 • a vizsgára bocsátás feltételeit
 • a képzés helyét
 • a képzés időtartamát, ütemezését
 • a képzési díj, a vizsgadíj, és egyéb térítendő díjak mértékét
 • támogatott képzések esetén tartalmazza a támogatás tényét, annak mértékét és a támogatási program megnevezését
 • a szerződésszegés következményeitMilyen képesítést lehet szerezni felnőttképzésen?

felnőttképzés jelentkezésOKJ-s képzések elvégzése esetén bizonyítványt, az egyéb szakmai képzések esetén tanúsítványt kapnak a vizsgakövetelményeket sikeresen teljesítő, a képzést elvégző résztvevők.

A fenti két kategórián túli képzések esetén a résztvevők nem szereznek végzettséget.

A felnőttképzés nem keverendő össze a felsőoktatással (egyetem, főiskola, alapképzés, mesterképzés), ez természetesen azt jelenti, hogy felnőttképzésben diplomát nem szerezhetsz.Felnőttképzésben kapok diákigazolványt?

Felnőttképzés esetén sajnos nem kapsz diákigazolványt, sem diákkedvezményt.

Diákigazolvány csak nappalis vagy estis iskolarendszerű felnőttoktatás mellé jár – mint korábban írtuk, a felnőttoktatás egyáltalán nem azonos a felnőttképzéssel! A felnőttoktatáshoz kapott diákkal természetesen minden diákkedvezményt igénybe vehetsz, úgy mint utazási kedvezmények, belépődíjak.Felnőttképzésben kapok utazási kedvezményt?

Mivel diákigazolványra nem vagy jogosult, így sajnos utazási kedvezményt sem kaphatsz.Államilag elismert képzések népszerűsége

A felnőttképzésekből a legnépszerűbbek az állam által elismert, OKJ-s képzések.

Összesen 175 913-en tanultak OKJ-s képzésen a 2016/-2017-es tanévben.

Felnőttképzés részvételi arányaEnnek első, legfontosabb oka, hogy a felnőttképzést keresők eleve előnyben részesítik az államilag elismert tanfolyamokat, a konkrét szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseket, mert ezekkel könnyebben vállalhatnak majd állást, és egyszerűbb a pályamódosítás, továbbtanulás.

A második ok az, hogy a munkaügyi központok is zömében államilag elismert szakképesítéseket támogatnak, hogy elősegítsék a résztvevők minél gyorsabb munkához jutását.

A népszerűség harmadik, nyomós oka pedig , hogy az állam által elismert képzések esetén a minőségbiztosítás is erősebb, hiszen a felnőttképzési törvény jóval magasabb elvárást fogalmaz meg ezen képzések esetén, és a felnőttképzők ellenőrzése is szigorúbb. Ráadásul a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a vizsgák is országosan egységesek.Felnőttképzés – hasznos linkek

Ha tanulni akarsz, felnőttképzésről szeretnél információt szerezni, vagy már részt veszel felnőttképzésben veszel részt, ezek hasznos linkek számodra:

felnőttképzés jelentkezésTanfolyamOKJ.hu – Ez a mi felnőttképzés kereső, tanfolyam közvetítő oldalunk. Portálunk segítségével az egész országban több mint 70 helyszínen találhatsz megfelelő képzést, keresgélhetsz az oldalon lévő 1200-nál is több tanfolyam között. Ha felnőttképzést keresel – legyen az OKJ képzés, szakmai képzés, egyéb továbbképzés vagy tanfolyam – mindenképp itt, a képzéskereső portálunkon kezdd!

NIVE.HU – A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldala – Itt hivatalos infókat találsz a szakképzésről és felnőttképzésről, valamint szakképzési centrumokra és konkrét szakképzésekre kereshetsz az oldalon. A NIVE.hu oldalon megtalálhatod, milyen OKJ-s képzések indulnak az adott évben, láthatod ezek képzési idejét, a képzések munkarendjét, és azt, hogy mely képzések indulnak fizetős és ingyenes formában.

A NIVE.HU oldal így határozza meg a feladatát: „A szakképzés és felnőttképzés szolgálatában – A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzés és felnőttképzés szakmaszerkezetének, tartalmának, dokumentum rendszerének folyamatos fejlesztését végzi, szervez és koordinál. További a fő feladatok közé tartozik az országos képzési jegyzékek (OKJ) folyamatos fejlesztése és a vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységek ellátása.”

FelnottkepzesInfo.hu – Alapvető infók felnőttképzésről érthetően. Rövid, néhány perces videók, melyek bemutatják a felnőttképzés és a felnőttoktatás közti különbséget, és néhány alapvető oktatással kapcsolatos fogalmat magyaráznak meg röviden.

Szakkepesites.hu – Ezen az oldalon részletes, jól kereshető, hiteles információkat találsz az egyes szakmákról, szakképesítésekről. Az oldalon minden aktuális és korábban létező OKJ-s képzésről megtalálsz minden fontos infót. Arra vagy kíváncsi, hogy egy szakképesítéssel milyen állásokat tölthetsz be? Vagy azt szeretnéd tudni, hogy milyen feltétellel, végzettséggel kezdhetsz el egy OKJ tanfolyamot? Esetleg azt, hogy milyen modulokat, témaköröket fogsz tanulni a képzésen? Nézz utána itt az egyes szakképesítéseknek – minden fontos infót megtalálsz, és könnyen tudsz keresni a képzések nevére!

Szakmaportal.hu – Friss hírek, rövid infók a felnőttképzés, szakképzés, oktatás területéről. Ha nem szeretnél lemaradni a legfontosabb hírekről, és képben szeretnél lenni az oktatás témakörében, itt nézz szét.

Szakmablog.hu – Cikkek, hosszabb-rövidebb posztok felnőttképzés, szakképzés témakörben. Lényeges infók, tippek, tapasztalatok, esettanulmányok, véleménycikkek a felnőttképzés területéről. Ha tanulni szeretnél, fusd át a blogposztok címét – ha van olyan témakör, amiben bizonytalan vagy, itt jó eséllyel találsz segítséget.

Szakmaforum.hu – Felnőttképzéssel, szakmákkal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok. Az oldalon megtalálod a szakképzéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és az szakértők azokra adott válaszát is. Böngéssz a kérdések között, és kérdezz az oldalon.

felnottkepzes.lap.hu – Felnőttképzőket, OKJ-s képzéseket, egyéb tanfolyamokat összegyűjtő linkkatalógus. Gazdag gyűjtemény, jól kategorizálva!

Ha felnőttképzéssel szeretnél foglalkozni, vagy felnőttképző intézményt képviselsz, ezek hasznos linkek számodra:

FeFi.hu – Felnőttképzési Figyelő – online hírújság, dokumentumtár és tudástár. Elengedhetetlen információforrás képző cégek számára.

Adultus.hu – Az ADULTUS Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Alapítvány célja a felnőttképzési intézmények segítése. A képző intézmények számára tájékoztatási, információs és szakmai szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek keretén belül az alapítvány szakértői segítik a felnőttképzők és szakképzők felkészülését a szabályos működésre. Felkészítéssel és tájékoztatással segítik a képzőket a felnőttképzési, szakképzési tevékenység szakmai folyamatainak fejlesztése érdekében. Ha felnőttképzési intézményt képviselsz, vagy felnőttképzéssel szeretnél foglalkozni, nézz szét az alapítvány oldalán!

Felnottkepzesiengedely.hu – Információk a felnőttképzési engedélyről. Segítség képző intézményeknek a felnőttképzési engedély megszerzésében, a felnőttképzési törvény, és a képzési tevékenységet felölelő szabályozási rendszer értelmezésében és betartásában.Pályamódosítás felnőttképzéssel

Ha felnőttként pályát szeretnél módosítani, de nem egy főiskola vagy egyetem mellett teszed le a voksodat, akkor a felnőttképzés kiváló lehetőség számodra. Egy szakmát ugyanis jóval kevesebb idő alatt és kevesebb energia befektetéssel megszerezhetsz, mint egy diplomát.

Amíg a rendszerváltás előtt az emberek általában egy vagy két munkahelyen dolgoztak le egy egész életet. Ma már más a világ: pályakezdőként szinte biztosra veheted, hogy életed során 6-8 alkalommal is munkahelyet fogsz váltani.

Sőt, manapság a legtöbben nem csak munkahelyet, de pályát is módosítanak életük során. Így – ha még jól is érzed Magad jelenlegi szakmádban – érdemes megbarátkoznod a gondolattal, hogy egy szép napon más szakmában fogod keresni a boldogulást.

Ez a pályamódosítás történhet belső indíttatásból (például megunod a jelenlegi munkád, vagy új kihívásokat keresel), de külső kényszer hatására is (csökken a kereslet a szakmádra, vagy nehezen találsz állást a szakképesítéseddel).

Ha nem tudod még, milyen szakmát válassz, itt találsz egy jó kis pályaválasztási tesztet.Felnőttképzés – élethosszig tartó tanulás

Bár egyre népszerűbb a felnőttképzés Magyarországon, hazánkban sajnos még nem alakult ki a kultúrája az élethosszig tartó tanulásnak (life long learning).

Az elmúlt évtizedekben megváltozott körülmények miatt fenntarthatatlan, hogy kövessük szüleink példáját, akik egy diploma vagy szakma megszerzése után gyakran egy életen át ugyanazt a foglalkozást űzték.

A szülők példája, a folyamatos tanulás és fejlődés fontosságának alábecslése miatt sokan a régi „szokást” követik, és kitartanak a fiatalkorukban megszerzett szakmánál és kompetenciáknál. Emiatt fel sem merül bennük a pályaelhagyás, pályamódosítás lehetősége, ezzel együtt a felnőttképzésben való részvétel.

Felnőttképzés fiatalokA felnőttképzés részvételi arányai is ezt mutatják, főleg a 30 felettiek körében. Míg a huszonéves aktív keresők 7-8%-a vesz részt évente felnőttképzésben, a harmincasok (30-39 év közöttiek) aránya körülbelül másfél százalék, a 40 év felettiek aránya pedig mindössze fél százalék.

Az Európai Unióhoz képest jelentős lemaradásban vagyunk, bár jó hír, hogy a hátrányt az utóbbi években jelentősen csökkentették az EU-s támogatásokból finanszírozott oktatási projektek. A támogatott képzések mellett már a fizetős felnőttképzési tanfolyamok is egyre népszerűbbek, és az új generáció már lényegesen felkészültebben áll a pályaválasztás kihívásaihoz, az élethosszig tartó tanuláshoz, esetleg pályamódosításhoz.

Ha eddig Neked is kétségeid voltak az élethosszig tartó tanulás fontosságával kapcsolatban, ez a bejegyzés talán rávilágít a mai valóságra, és remélhetőleg elősegíti, hogy folyamatosan képezd Magad a jövőbben, és aktívan érdeklődj felnőtt- és továbbképzési programok iránt.

A folyamatos fejlődés, továbbképzés, a kulcsa annak, hogy a szakmai ismereteid a kor elvárásainak megfeleljenek, és friss tudással felvértezve vedd fel a versenyt a munkaerőpiacon.

Ne félj valami újba kezdeni, és felnőtt fejjel tanulni.

Ha nincs ötleted, hogy milyen szakmát válassz, derítsd ki ezzel gyors pályaválasztási teszttel, hogy milyen szakma illik a személyiségedhez és az igényeidhez, majd nézd meg itt, hogy milyen tanfolyamok indulnak felnőttképzésben a lakhelyeden.Felnőttképzés választék 70+ helyszínen

felnőttképzés választék


Előre is köszönöm, hogy megosztod:
 • 33
  Shares
 • 33
  Shares
Comments are closed.